Sint Vincentius, help ons helpen.Wat doen we precies?
Onze vrijwilligers:
 • Werken volledig gratis en zijn verzekerd voor lichamelijk letsel.
 • Bieden kleding aan.
 • Op vraag van onze minderbedeelden helpen we mee zoeken naar klein huishoudgerei.
 • Bieden administratieve hulp.
 • Bieden begeleiding bij schuldeisers (budgetbeheer, schuldbemiddeling)
 • Bieden financiële hulp waar mogelijk. Vooral schoolkosten zoals boeken, culturele schoolactiviteiten, bos- en zeeklassen, speelpleinen, eerste- en plechtige communie, enz.
 • Bieden een luisterend oor.
 • Zoeken mee naar concrete oplossingen.
 • Proberen de getroffenen door gesprekken hun gevoel van eigenwaarde terug te leren ontdekken.
 • Geven voordrachten in scholen om studenten, leerkrachten en directies bewust te maken van bestaande problemen.
 • Vergaderen minstens eens per maand om de problemen onder mekaar te bespreken en er samen oplossingen voor te zoeken.
 • Krijgen geregeld helpende handen vanuit parochies, scholen en bedrijven.
Ook U kan ons helpen!Laden aanhangwagen