Sint Vincentius, help ons helpen.Welkom op de Website van Sint-Vincentius Mechelen Noord!
Wij zijn een katholieke vereniging van leken in dienst van de noodlijdenden, opgericht in 2002.
Wereldwijd zijn er ongeveer 700.000 leden die meewerken, waarvan 4000 in België.
De Sint-Vincentiusvereniging Conferentie Mechelen-Noord werkt met een 30-tal ONBEZOLDIGDE vrijwilligers.

De Nationale Raad (ons overkoepelend orgaan) is gevestigd te Brussel - Kleine Wijngaardstraat 179 - 1160 Brussel - Telefoon 02/243.16.23

Onze vereniging maakt geen onderscheid wat betreft ras, huidskleur, afkomst, godsdienst of andere filosofische overtuiging.

Wij zoeken vrijwilligers! Kijk hier voor meer info.
Ons doel
Noodlijdende mensen materieel en financieel bijstaan en helpen integreren in onze ingewikkelde maatschappij.
Hen voor een bepaalde, afgesproken periode ondersteunen om weer op eigen benen te kunnen staan.

Wij helpen op heel uiteenlopende vlakken - bekijk hier de waaier van hulp die onze vrijwilligers aanbieden.
Waar komt de hulp vandaan?
- Stad Mechelen
- Sociaal Huis
- De Voedselbank Provincie Antwerpen;
- EG-Landbouwoverschotten die verwerkt zijn tot producten met lange houdbaarheidsdatum;
- Firma's en producenten die voeding van allerlei aard ter beschikking stellen;
- Financiële bijdragen van serviceclubs, bedrijven en private personen;
- Maandelijkse collectes in de 4 kerken van de St.-Catharinaparochie;
- Educatieve samenwerking met scholen in en rond Mechelen.